Du er her: Hjem / Samfunnsutvikling / Regional plan for Ringeriksregionen

Innhold

  Regional plan for Ringeriksregionen

  Planprogrammet til Regional plan for Ringeriksregionen ble enstemmig vedtatt i fylkesutvalget i Buskerud i september.

  Høringsperioden

  Høring av planprogrammet for Regional plan for Ringeriksregionen ble gjennomført med høringsfrist 1. juli 2019. Det kom inn 12 uttalelser.

  Styringsgruppa drøftet innkomne uttalelser i sitt møte 12. august. Fylkesutvalget sluttbehandlet planprogrammet i fylkesutvalget, og det ble vedtatt slik styringsgruppa for planarbeidet anbefalte.

  Hensikt med planen

  Den regionale planen har til hensikt å legge til rette for utnyttelse av potensialet for vekst og verdiskaping i Ringeriksregionen ved å samordne innsats på tvers av kommunegrensene for å få til bærekraftig utvikling for bolig, næring, arealbruk og transport.

  Formålet med planarbeidet er også å bruke planprosessen til å knytte kommunene i Ringeriksregionen sammen til en sterkere region som fremstår mer samlet opp mot regionale og statlige myndigheter.

  Saksdokumenter

  Planarbeidet er en partnerskapsbasert planprosess der Hole kommune, Ringerike kommune, Jevnaker kommune og Buskerud fylkeskommune er likeverdige parter.

  Lenker til aktuelle saksdokumenter finner du nedenfor: 


  Planarbeidet videreføres nå i tråd med planprogrammets føringer.

  Har du spørsmål?

  Spørsmål kan rettes til:

  Buskerud Fylkeskommune, Finn Ivar Lied, prosjektleder  tlf. 32 80 86 20.

  Kontaktperson for Ringerike kommune er Ole Einar Gulbrandsen 

  Siste endret: 30.10.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?