Du er her: Hjem / Samfunnsutvikling / Ringeriksbanen og E16 vedtatt

Innhold

  Ringeriksbanen og E16 vedtatt

  Den statlige plan for Ringeriksbanen og E16, og verneplan for Tyrifjorden ble vedtatt 27. mars 2020.

  Statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Hønefoss

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet–Hønefoss slik den er foreslått av Bane NOR og Statens vegvesen 27. mars 2020.

  Planen vedtas med:

  • liten utfylling på Sundvollen (alternativ A).
  • uten motorvegkryss på Helgelandsmoen (alternativ B).
  • med deler av traséen på fylling over Mælingen (alternativ B).

  Departementet mener det er funnet løsninger som på en god måte balanserer kostnadshensyn med hensynet til naturmiljø, landbruk og lokalsamfunn.

  Vedtaket om Ringeriksbanen og E16

  Vedtaksbrev fra BaneNor

  Statlig plan for ringeriksbanen og ny E16 er vedtatt (regjeringen.no)

  Reguleringsplan for fellesprosjektet ringeriksbanen og E16 vedtatt (banenor.no)

  05.05 - Reguleringsplanens bestemmelser vil snart være tilgjenglige i kommunens karttjeneste.

  Vern av et nytt naturreservat i Tyrifjorden og Storelva

  Kongen i statsråd vedtok sammen dag, 27.2.20  vern av et stort, nytt naturreservat i Tyrifjorden og Storelva. Verneområdet er 11 191 dekar og ligger i Ringerike og Hole kommuner.

  Det meste av det nye reservatet har vært foreslått gjennom verneplan for Tyrifjorden. Vernet omfatter også 709 dekar som er kompensasjon for tap av naturmangfold ved utbygging av Ringeriksbanen og ny E16.

  Vedtak av verneplan for Tyrifjorden

  Lurer du på noe om Ringeriksbanen og E16?

  Informasjon og spørsmål til  oss Ringerike kommune:

  Infoside

  Team FRE16

  Informasjon fra BaneNor og Fellesprosjektet

  Ringeriksbanen og E16

  Siste endret: 05.05.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?