Du er her: Hjem / Jodtabletter - informasjon til foresatte

Innhold

  Jodtabletter - informasjon til foresatte

  Dagens trusselbilde tilsier at risikoen for atomhendelser er økt, og at det derfor kan bli aktuelt å gi råd om bruk av jod-tabletter. Det er Helsedirektoratet, Statens strålevern og Statens legemiddelverk som gjør vurderingene. Jodtabletter skal ikke tas før det er gitt beskjed om det fra myndighetene.

  Hvorfor er det økt risiko for atomhendelser?

  Krigen i Ukraina har økt risikoen for at skader på kjernekraftverk kan medføre spredning av radioaktivitet både i nærområdet og med vinden til våre deler av Europa.

  Bruk av kjernefysiske våpen er et worst case scenario.

  I vår normale hverdag er risikoen knyttet til:

  • ulykker ved kjernekraftverk.  Europas kjernekraftverk eldes og risikoen for alvorlige ulykker øker.
  • at ferdselen med reaktordrevne fartøy langs norskekysten er sterkt økende og en ulykke med et slikt fartøy kan gi radioaktive utslipp som rammer Norge.
  • terroraksjoner rettet mot kjernekraftverk.

  Felles er at dersom det blir et utslipp av radioaktivt jod, kan jod tabletter være ett av de beskyttende tiltak som Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler. Det vil ofte bli iverksatt sammen med en anbefaling om å oppholde seg innendørs i 2 døgn.

  Hvem skal ta jodtabletter?

  Målgruppen for bruk av jodtabletter er barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Disse gruppene har størst risiko for å få kreft i skjoldbrukskjertelen dersom de har vært utsatt for radioaktiv jod.

  Jodtabletter som beskyttende tiltak

  Tilskudd av naturlig jod blokkerer for at radioaktiv jod opptas i skjoldbruskkjertelen og forebygger kreft i skjoldbruskkjertelen.

  Radioaktivt jod tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke. Dette gir økt risiko for utvikling av kreft i skjoldbruskkjertelen. Jod-tabletter er derfor aktuelt som beskyttende tiltak ved atomhendelser med utslipp av radioaktivt jod.

  Kosttilskudd eller salt med jod-tilskudd er ikke det samme og erstatter ikke jod-tabletter.

  Når skal tablettene tas?

  Jodtabletter skal tas etter råd fra Kriseutvalget for atomberedskap.  

  Informasjonen vil bli gitt i mediene (radio, TV, avis) og fra kommunen (befolkningsvarsling). Du kan også finne info på www.dsa.no Tablettene skal helst tas rett før eller eventuelt inntil 4 timer etter å ha vært utsatt for radioaktivt jod i luft, mat og/eller drikke.

  Dosering

  Det er to tablett-typer med ulik styrke på markedet: Kaliumjodid 65 mg eller Jodix 130mg. De er likeverdige i effekt. Doseringen er:

  • For voksne og barn over 12 år: 130 mg
  • For barn 3 -12 år: 65 mg
  • For barn fra 1 måned til 3 år: 32,5 mg.
   • Om barnet ikke tar tablett kan tabletten oppløstes i 5 ml. vann. Bruk gjerne doseringssprøyte. Alternativ er 1 teskje = 2,5 ml. Gi rikelig drikke etterpå.
  • For spedbarn under1 måned: 16 mg.
   • Oppskrift: Løs opp 32,5 mg tablett i 5 ml vann. Rør godt og gi halvparten (2,5 ml.) til barnet. Gi rikelig drikke etterpå. Kast resten av glasset (Bruk gjerne doseringssprøyte, men om du ikke har det: 2,5 ml.svarer til 1 teskje).

  Dosen til barn er uavhengig av om barnet ammes og skal ikke justeres for vekt.

  Foresatte er selv ansvarlige for å dosere og følge de instruksjonene.

  Hvor får man tak i jodtabletter?

  Det anbefales at familier kjøper inn jodtabletter til barn og  unge under 18 år, gravide og ammende. Jodtabletter selges reseptfritt på apotek.

  Ringerike kommune har et lager med jodtabletter tilgengelig:

  • Alle skoler og barnehager har tabletter tilgjengelig. Tablettene skal i tillegg gjøres tilgjengelige til henting utenom åpningstid for de foreldrene som ikke har anskaffet jod-tabletter i henhold til anbefalt egenberedskap.
  • Kommunen har ekstra beredskapslager til blant annet gravide og ammende.

  Samtykke

  Forhåndssamtykke fra foresatte er nødvendig for at barn skal få utdelt jodtabletter der de oppholder seg (skole, barnehage eller institusjon). Forhåndssamtykke innhentes av skoler, barnehager og institusjoner hvor barn oppholder seg på dagtid. Samtykke gis via Transponder.

  Er det noen barn som ikke bør ta jodtabletter?

  Kontakt fastlegen dersom:

  • barnet har betennelse i skjoldbruskkjertelen eller forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjonen, dermatitis herpetiformis (Duhrings sykdom) eller kjent allergi mot jod eller innholdsstoffene i jodtablettene skal barnet ikke ha jodtabletter.
  • det er mistanke om overfølsomhetsreaksjoner for jod.

  Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta jodtabletter.

  Holdbarhet og oppbevaring

  Jodtabletter er svært stabile og holder seg også etter utløpsdato om de oppbevares korrekt: I originalpakning, tørt og ved romtemperatur. Oppbevar tablettene utilgjengelig for barn.

  Mer informasjon

  Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet sin nettside www.dsa.no/atomberedskap

  Siste endret: 16.03.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?