Du er her: Hjem / Arkiver / Arkiv 2020 / Vi trenger innspill!

Innhold

  Vi trenger innspill!

  Alle skal ha mulighet til å delta, og ha innflytelse på tjenestene vi leverer og samfunnsutviklingen i kommunen. Med en digital portal for medvirkning, skal det være enklere for deg å få oversikt over hvilke planer vi trenger dine innspill på, og hvordan du kan gjøre det.

  Din medvirkningsportal 

  Vi er avhengig av dine innspill for å lage et best mulig lokalsamfunn. Vi samler nå de store planene og prosjektene et sted. På denne måten skal det være lettere å få oversikt og bidra til å utvikle lokalsamfunnet.

  www.ringerike.kommune.no/medvirkning

  Delta aktivt og bruk denne siden! 

  Medvirkning styrker lokaldemokratiet

  Målet med medvirkning er:

  • Skape en best mulig plan
  • Framskaffe et godt kunnskaps- og beslutningsgrunnlag
  • Skape kreativitet, engasjement, eierskap og forankring
  • Legge til rette for åpenhet, inkludering og demokrati
  • Sikre at alle berørte og interesserte kan komme til orde
  • Medvirkningsaktivitetene skal være tilpasset relevante målgrupper
  • Bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål om "Mindre ulikhet" (fokusområde 10) og "Samarbeid for å nå målene" (fokusområde 17)

  - Ved å gi innbyggerne gode og reelle muligheter for deltakelse og innflytelse styrkes lokaldemokratiet. Vi ønsker å engasjere til aktiv deltagelse i utviklingen av lokalsamfunnet og medvirkningsportalen er en mulighet for nettopp dette, sier ordfører Kirsten Orebråten.

  Medvirkningsportal

  Kjenner du til friluftslivets ferdselsårer?

  Akkurat nå ønsker vi innspill innenfor på friluftslivets ferdselsårer.

  Link til kartlegging

  Siste endret: 27.12.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?