Du er her: Hjem / Skal du bygge? / Utslipp og avløp / Utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

Innhold

  Utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

  Forurensningsforskriften kapittel 13, regulerer utslipp av kommunalt avløpsvann fra avløpsanlegg større eller lik 50 pe i tettbebyggelser med samlet utslipp mindre enn 2000 pe (ferskvann, elvemunning) eller utslipp mindre enn 10 000 pe (sjø).

  Kommentarer til forurensningsforskriftens kapittel 13 om krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser, kan leses på nettsiden til Miljødirektoratet her. 

  Søknad om utslippstillatelse og byggetillatelse for avløpsanlegg etter kap 13:

  Ringerike kommune har utarbeidet søknadskjema for avløpsanlegg som er større eller lik 50 pe. Søknadskjemaet kan lastes ned her. 

  Komplett søknad sendes til postmottak@ringerike.kommune.no. Alternativt kan det benyttes https://geminientreprenorportal.no/ så lenge det er snakk om et nytt anlegg.

  Byggereglene vil for det meste følge de samme reglene som for mindre avløpsavanlegg etter kapittel 12. Se informasjon på denne siden.   

  Tillatelsen til å opprette anlegget i henhold til Vass og avløpsanlegglova:

  I henhold til Vass og avløpsanlegglova § 1 skal nye avløpsanlegg eies av kommunen. Kun unntaksvis skal et nytt avløpsanlegg eies av private, og vilkårene for dette i vass- og avløpsanlegglovens § 2 må da være oppfylt. Det er ikke utarbeidet et eget søknadskjema for dette. Det viktigste er å få frem hvordan avløpsanlegget inkludert avløpsnettet skal eies og driftes.

  Det er viktig å skille mellom utslippstillatelsen etter forurensningsloven/forskriften og tillatelsen til å opprette anlegget i henhold til Vass og avløpsanlegglova. Denne søknaden skal behandles av Teknisk enhet i Ringerike kommune, som er eier av kommunale vann- og avløpsanlegg. 

  Siste endret: 30.08.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?