Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2019 / Arkiv offentlig ettersyn 2019 / 452 Detaljregulering for Ringkollveien 95 (Haugsbygd)

Innhold

  452 Detaljregulering for Ringkollveien 95 (Haugsbygd)

  452 Detaljregulering for Ringkollveien 95 legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i Formannskapet.

  Beskrivelse

  Planområdet omfatter området som er vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for deling av eiendommen 103/109 i Haugsbygd slik at det kan etableres ytterligere en enebolig på arealet. Foreslåtte reguleringsformål er Boligbebyggelse (frittliggende småhus), kjøreveg, annen veggrunn og renovasjonsanlegg. Ny enebolig er under oppføring på eiendommens nordøstre side, og vil være en av to nye boliger innenfor planområdet. Området ligger i et etablert boligområde med nærhet til skole, rekreasjon og lekearealer.

  Har du innspill?

  Merknader til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til:

  Ringerike kommune
  Areal- og byplankontoret
  postboks 123 sentrum
  3502 Hønefoss

  Frist for innsendelse av merknader er mandag 14.10.2019. 

  Saksdokumenter

  Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre saksdokumenter finner du link til nedenfor. 

  1. Oversiktskart
  2. Saksframlegg fra 1.-gangsbehandling
  3. Saksprotokoll fra 1.-gangsbehandling
  4. Forslag til plankart
  5. Forslag til reguleringsbestemmelser
  6. Planbeskrivelse 
  7. Oppsummering av uttalelser til oppstart
  8. ROS
  Siste endret: 14.01.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?