Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2019 / Arkiv offentlig ettersyn 2019 / Regional plan for Ringeriksregionen

Innhold

  Regional plan for Ringeriksregionen

  Ringeriksregionen står ovenfor store endringer i årene som kommer som følge av den kommende utbyggingen av Ringeriksbanen og ny E16 fra Skaret til Hønefoss.

  Beskrivelse

  Arbeid med regional plan for Ringeriksregionen har startet opp. Fylkesutvalget 15. mai 2019 har i sak 19/4117 besluttet å sende planprogram for den regionale planen ut på høring.

  Høringsfrist er satt til 1. juli 2019.

  Gjennom vedtak av planstrategi for Buskerud ble det vedtatt å starte opp arbeid med en regional plan for Ringeriksregionen. I Ringerike vedtok Formannskapet sak 13/18 arkivsak 18/214-2 å slutte seg til arbeidet i planprosessen og oppnevnte medlem av styringsgruppen.

  Bakgrunn for planen

  Ringeriksregionen står ovenfor store endringer i årene som kommer som følge av den kommende utbyggingen av Ringeriksbanen og ny E16 fra Skaret til Hønefoss, samt påbegynt vegprosjekt mellom Nymoen og Olum på E16.

  På grunn av de forestående infrastrukturutbyggingene oppstod både lokalt og regionalt et behov for å legge til rette for ønsket samfunnsutvikling i Ringeriksregionen gjennom helhetlig og godt koordinerte planer.

  Les mer på http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Regionalutvikling/Regional-plan-for-Ringeriksregionen/

  Styringsgruppen

  Hanne Lisa Matt, Buskerud fylkeskommune (leder)
  Per Berger, Hole kommune (ordfører)
  Kjell B. Hansen, Ringerike kommune (ordfører)
  Lars Magnussen, Jevnaker kommune (ordfører)

  Arbeidsgruppen

  Finn Ivar Lied, Buskerud fylkeskommune (prosjektleder)
  John-Morten Landrø, Hole kommune
  Ole Einar Gulbrandsen, Ringerike kommune
  Simen Norheim, Jevnaker kommune
  Brede Kihle, Fylkesmannen i Oslo og Viken

  Siste endret: 14.01.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?