Innhold

  442 Bekkegata 15-17-19 - varsel om utvidet planområde

  I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles nå en utvidelse av planområde til detaljregulering Bekkegata 15-17-19.

  Beskrivelse

  I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles nå en utvidelse av planområde til detaljregulering Bekkegata 15-17-19. Til orientering het detaljreguleringen 442 Bekkegata 15-17 da oppstart av planarbeidet ble varslet 10.11.18. Grunnet utvidelsen av planområdet, som nå inkluderer Bekkegata 19, ble det vurdert at 442 Bekkegata 15-17-19 er et mer beskrivende navn. 

  Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 317/123, 317/125, 317/127, 317/128 og  317/602 i Hønefoss nord, Ringerike kommune.

  Utvidelsen av planområdet vil inkludere et større areal, som tilrettelegger for en helthetlig planlegging av området.

  Planen fremmes som en privat detaljregulering. Forslagstiller er RingBolig Utvikling AS. Fagkyndig er Powwow arkitekter v/Nikolaj Zamecznik.

  Formålet med planen er å tilrettelegg for boligbebyggelse med en høyre utnyttelsesgrad enn i dag. RingBolig Utvikling AS foreslår å utvikle 12 boenheter totalt på eiendommene Bekkegata 15, 17 og 19 fordelt på 6 kjedede eneboliger beliggenhet mot gata og 3 stk. 2 manns boliger med beliggenhet mot elveskråning med felles innkjøring for alle enheter og parkering mellom boliger. Det planlegges sti og oppgradering av skråning som blir alminnelig tilgengelig, men som skal vedlikeholdes av beboere i rekkehus og de to tomannsboligene.

  Planstatus og utredningskrav

  Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til boligformål. kommuneplan som gir tillatelse til å utnytte tomten med BYA =25% utnyttelse. Det nye planforslaget legger opp til en utnyttelse på BYA= 45%

  Planinitiativet utløser ikke krav om planprogram eller KU etter forskriften.

  Plankart

   

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill/merknader til planarbeidet kan du sende disse skriftlig til: Powwow arkitekter as, Schweigaards gate 16, 0192 Oslo – powwow@powwow.noFrist for å komme med innspill er 4. juni 2019.

  Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Nikolaj Zamecznik tlf. 98880689 mail: nz@powwow.no

  Kopi av merknader skal sendes:

  Ringerike kommune
  Pb 123 sentrum
  3502 Hønefoss

  eller per mail: postmottak@ringerike.kommune.no

  Tidligere merknader til varsel om oppstart av planarbeid vil bli tatt med videre i prosessen og skal ikke sendes inn på nytt.

  Siste endret: 14.01.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?