Innhold

  459 Detaljregulering Rundtom

  Det varsles oppstart av planarbeid for å regulere boliger på Rundtom.

  Beskrivelse

  Berntsen Plan og Oppmåling AS varsler om oppstart av planarbeid for 459 detaljregulering for Rundtom i Hønefoss. Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 50/381, samt hovsmarkveien ned til Ringerikshallen og deler av Rabbaveien. 

  Hensikten med planarbeidet er å bygge 44-66 boenheter fordelt på tett småhusbebyggelse og lavblokk med tilhørende internveier. Forslagsstiller er Tronrud Eiendom AS.

  Planarbeidet er i tråd med gjeldende kommuneplan og planen utløser ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift.

  Varsel om oppstart skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

  Plankart

   

  Har du innspill?

  Merknader og innspill til planarbeidet sendes til Berntsen plan og oppmåling AS, Osloveien 10, 3511 Hønefoss pr. post, eller til e-post maria@bpoo.no. En kopi av uttalelse kan sendes pr. post til

  Ringerike kommune, areal- og byplankontoret,

  postboks 123 sentrum,

  3502 Hønefoss

  eller til e-post postmottak@ringerike.kommune.no.

  Frist for å komme med innspill er tirsdag 03.12.2019.

   

  Vedlegg

  1. Planinitiativ

  2. Referat oppstartsmøte

  Siste endret: 15.01.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?