Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2019 / Arkiv varsel om oppstart 2019 / 460 Nedre Hvalseng (Hallingby)

Innhold

  460 Nedre Hvalseng (Hallingby)

  Hensikten med planen er å legge til rette for et boligområde med inntil 9 boenheter.

  Beskrivelse

  Bokvalitet AS varsler om oppstart av planarbeid for 460 detaljregulering for Nedre Hvalseng i Hallingby. Planområdet omfatter deler av eiendommene gnr/bnr 274/2, 274/48 og 274/35 samt areal til fortau på vestsiden av Gamle Ådalsvei til kryss med O.A Hvalsvei. Planområdet er ca. 7daa og grenser til Gamle Ådals vei. 

  Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et boligområde med intill 9 boenheter. Det planlegges for to tomannsboliger og seks eneboliger. Forslagsstiller er Bokvalitet AS og fagkyndig konsulent er MG Arkitekter AS.

  Planarbeidet er i tråd med gjeldende kommuneplan og planen utløser ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift.

  Varsel om oppstart skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

  Plankart

   

  Dokumenter

  1. Planinitiativ

  2. Referat fra oppstartsmøte

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill/merknader til planarbeidet kan du sende disse skriftlig til:

  MG Arkitekter AS, Fayesgate 7, 3110 Tønsberg

  eller på epost til: 

  eyolf@mgarkitekter.no med kopi til postmottak@ringerike.kommune.no

  Frist for å komme med innspill er 31. desember 2019.

  Spørsmål

  Spørsmål kan rettes til Eyolf Angell-Eriksen.

  Tlf: 954 55 505 

  Epost: eyolf@mgarkitekter.no 

  Siste endret: 13.01.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?