Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2019 / Arkiv varsel om oppstart 2019 / 463 Citygården og hotellkvartalet

Innhold

  463 Citygården og hotellkvartalet

  Det varsles oppstart av planarbeid

  Beskrivelse

  Hotell Service AS varsler om oppstart av planarbeid for 463 detaljregulering for Citygården og hotellkvartalet i Hønefoss. Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 318/429, 318/97, 318/96, 318/427, 1035/1.

  Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et bærekraftig og realistisk byutviklingsprosjekt i tråd med kommunens målsettinger om å skape et levende og attraktivt bysentrum. Aktuelle formål er hotell/konferanse, handel/næring, gatetun og bolig. Endelig planavgrensning vil bli avklart som del av planarbeidet.

  Planarbeidet er i tråd med gjeldende kommuneplan og planen utløser ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift.

  Varsel om oppstart skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

  Det tas sikte på å varsle byggesaken i forbindelse med offentlig ettersyn av planforslaget forutsatt at man har kommet langt nok med rammesøknaden, jf.§§ 12-10 tredje ledd og 21-3 femte ledd.

  Plankart

   

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill/merknader til planarbeidet kan du sende disse skriftlig til:

  LINK arkitektur v/ arealplanlegger Axel S. Ødegaard, PB 383, sentrum N-0102 Oslo – aso@linkarkitektur.no

  Frist for å komme med innspill er søndag 16. februar 2020.

  Vedlegg

  Planinitiativ

  Referat oppstartsmøte

  Mulighetsstudie

  Illustrasjon 1

  Illustrasjon 2

  Illustrasjon 3

  Siste endret: 17.02.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?