Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2019 / Arkiv varsel om oppstart 2019 / Kommunedelplan for idrett- og friluftsanlegg

Innhold

  Kommunedelplan for idrett- og friluftsanlegg

  Ringerike kommune starter opp arbeid med kommunedelplan for idrett- og friluftsanlegg, og ved dette varsles det oppstart av planarbeid og forslag til planprogram legges til offentlig ettersyn.

  Beskrivelse

  Rringerike kommune varsler om oppstart av planarbeid for kommunedelplan for idrett- og friluftsanlegg. Kommunedelplanen skal sikre langsiktig styring, prioritering og helhet i anleggsutbyggingen og gi et godt grunnlag for vurdering av arealer til fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett. Den skal gi en oversikt over dagens aktivitetsmuligheter i kommunen, samt belyse mulige aktivitetsmuligheter i planperioden

  Oppstart av kommunedelplankunngjøres iht. plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13. Kommunestyret vedtok oppstart av planarbeidet 05.09.2019, Sak: 133/19. Samtidig ble det vedtatt å legge forslag til planprogram ut på høring offentlig ettersyn.

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill/merknader til planarbeidet kan du sende disse skriftlig til: postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til

  Ringerike kommune
  postboks 123 sentrum
  3502 Hønefoss

  Frist for å komme med innspill er 10. november 2019.

  De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken, og vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. Ved høring og offentlig ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.

  Saksdokumenter

  1. Planprogram

  2. Saksutredning

  3. Saksprotokoll - hovedutvalg for oppvekst og kultur

  4. Saksprotokoll - kommunestyret

  Siste endret: 14.01.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?