Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2019 / Arkiv varsel om oppstart 2019 / Endring av kommuneplanens arealdel - oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram

Innhold

  Endring av kommuneplanens arealdel - oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram

  Ringerike kommune starter opp et arbeid for å innlemme fire nye områder i kommuneplanens arealdel.

  Kommunestyret vedtok 31.01.2019 kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Ringerike kommune. I vedtaktes pkt. 3 ble rådmannen bedt om å starte en prosess med endring av planen for å innarbeide områder som tidligere hadde vært tatt ut av planen.

  Planen krever planprogram og konsekvensutredning, og forslag til planprogram sendes derfor på høring og offentlig ettersyn sammen med varsel om oppstart av planarbeid. De foreslåtte arealene har følgende formål: ett område for masseuttak (Nes i Ådal), ett område for boligformål (Veme), ett område for fritidsbebyggelse (Nes i Ådal) og ett næringsområde (Hensmoen). Alle områdene har i dag formål LNF. Det åpnes ikke for andre arealbruksinnspill i denne prosessen. For nærmere informasjon om endringene, se planprogram.

  Innspill til planarbeidet og/eller planprogrammet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller per post til Ringerike kommune, areal- og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss innen mandag 15. april.

  Oppstart av planarbeid kunngjøres iht. plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13.

  Siste endret: 01.03.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?