Innhold

  Fv. 241 Hønenkrysset-Putten

  Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen ønsker å gi gående og syklende et trafikksikkert tilbud på strekningen mellom Hønenkrysset–Putten, på fv. 241 Hadelandsveien.

  Beskrivelse

  Strekningen er en del av hovednett for sykkel i Ringerike kommune, og er en manglende lenke mellom Hønenkrysset og Klekken.

  Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune skal nå lage en detaljert reguleringsplan for strekningen i samarbeid med Ringerike kommune. Prosjektet er en del av Buskerud fylkeskommune sitt handlingsprogram for fylkesveg 2018–21.

  Varsel om oppstart skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

  Plankart

   

  Har du innspill?

  Det bes om at dere sender synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til oss innen 1. juli 2019. Send e-post med «Detaljregulering fv.241 Hadelandsveien» i emnefeltet til firmapost-sor@vegvesen.no, eller send vanlig post til Statens vegvesen Region sør, postboks 723 Stoa, 4808 Arendal.

  Det vil så lage et utkast til reguleringsplan. Etter vedtak om å legge forslag til regulering ut til offentlig ettersyn, sender vi planforslaget til alle berørte, som kan komme med merknader til planforslaget. I høringsperioden vil vi og arrangere et åpent møte eller en utekontordag der vi presenterer planen

  Spørsmål

  Har du spørsmål om prosjektet kan du ta kontakt med planleggingsleder Inger Marie Holst, e-post inger.holst@vegvesen.no, tlf. 97128603

  For mer informasjon, klikk her.

  Siste endret: 14.01.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?