Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2019 / Arkiv varsel om oppstart 2019 / 436 Detaljregulering for Lamoen (Helgelandsmoen)

Innhold

  436 Detaljregulering for Lamoen (Helgelandsmoen)

  Varsel om utvidelse av planområde for detaljregulering for Lamoen. Hensikten med utvidelsen er å innlemme dagens adkomstvei, rigg- og vektområdet i planen. Frist for å komme med innspill er 12. april 2019.

  Beskrivelse

  Skaaret landskap AS varslet om oppstart av planarbeid for 436 detaljregulering for Lamoen på Helgelandsmoen 21. januar 2018. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles nå en utvidelse av planområdet. Utvidet planområde er vist som skravert i kartet under. Utvidet planområde omfatter eiendommene gnr/bnr 3/3 og 3/45.

  Hensikten med utvidelsen er å innlemme dagens adkomstvei, rigg- og vektområdet i planen. Utvidelsen vil også ivareta hensynet til en rødliste art innenfor utvidelsesområdet. Planarbeidet er ikke i tråd med gjeldende kommuneplan.

  Plankart

   

  Saksdokumenter

  1. Saksprotokoll (politisk oppstart)

  2. Saksutredning (politisk oppstart)

  3. Planprogram (fastsatt)

  4. Oppstartsmøte referat

  5. Fastsatt planprogram - delegert vedtak

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill/merknader til planarbeidet kan du sende disse skriftlig til:

  Guni Consult/Gunnar Nilsen på mail: guniconsult@gmail.com, med kopi til postmottak@ringerike.kommune.no, eller til:

  Ringerike kommune
  Areal- og byplan
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Frist for innsendelse av merknader er fredag 12. april 2019.

  Siste endret: 14.01.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?