Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2019 / Arkiv varsel om oppstart 2019 / 457 Nansenveien 1 (Hønefoss)

Innhold

  457 Nansenveien 1 (Hønefoss)

  Formålet med planen er å få til en bedre utnyttelse av de to eiendommene til bolig og forretning.

  Beskrivelse

  Berntsen plan og oppmåling AS, på vegne av Vesterntangen AS, varsler om oppstart av planarbeid for 457 detaljregulering for Nansenveien 1 på Vesterntangen. Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 316/9 og 316/113, samt deler av 316/44 og 2163/1. Planområdet er ca. 3,4 daa og ligger i krysset mellom Nansenveien og Ole Thorkelsens vei i eksisterende boligområde, og er vist på kart.

  Formålet med ny plan er å få til en bedre utnyttelse av de to eiendommene til bolig og forretning. Utnyttelsen kan gå på høyde og større BYA enn benyttelsen er i dag. Kommunens område på andre siden av Nansenveien og ut til senterlinje i Ole Thorkelsens vei inngår i planområdet. 

  Planarbeidet er i tråd med gjeldende kommuneplan gjeldende kommuneplan, og planen utløser ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift.

  Varsel om oppstart skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

  Planavgrensning

   Planavgrensning Nansenveien 1.pdf

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill/merknader til planarbeidet kan du sende disse skriftlig til:

  Berntsen plan og oppmåling AS, Osloveien 10, 3511 Hønefoss,

  eller på epost til:

  maria@bpoo.no 

  Frist for å komme med innspill er 11. oktober 2019.

  Siste endret: 14.01.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?