Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2019 / Arkiv vedtak 2019 / 271 Områderegulering øvre Hønengata øst

Innhold

  271 Områderegulering øvre Hønengata øst

  271 Områderegulering øvre Hønengata øst er nå vedtatt. Frist for klage er 1. mars 2019.

  Beskrivelse

  Kommunestyret vedtok 31. januar 2019, sak 3/19, plan 271 - Områderegulering for øvre Hønengata øst.

  Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-12.

  Planen omfatter det området som er vist på kartutsnittet.

  Plankart

  Påklage vedtak?

  Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller pr. post til:

  Ringerike kommune
  Areal- og byplan
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Frist for å klage på vedtaket er 1. mars 2019.

  Du finner mer informasjon om klagerett, rettsvirkning, erstatning og innløsning på egne sider.

   

  Saksdokumenter

  1. Plankart

  2. Bestemmelser

  3. Planbeskrivelse

  4. Merknader med kommentarer

  5. Protokoll fra meklingsmøte

  6. Saksframlegg v. førstegangsbehandling

  7. Saksprotokoll førstegangsbehandling HMA

  8. Saksprotokoll førstegangsbehandling FS

  9. Saksprotokoll sluttbehandling FS

  10. Saksprotokoll sluttbehandling kommunestyret (ikke publisert ennå)

  Siste endret: 02.03.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?