Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2019 / Arkiv vedtak 2019 / 374 Killingtjern 2 (Vikerfjell)

Innhold

  374 Killingtjern 2 (Vikerfjell)

  Vedtak av detaljregulering for Killingtjern 2 på Vikerfjell

  Beskrivelse

  Kommunestyret vedtok 05.09.2019, sak. nr. 127/19,  plan 0605_374 Detaljregulering for Killingtjern 2, Vikerfjell.

  Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-12.

  Planen omfatter området som er markert på oversiktsbildet.

  Oversiktskart

  Oversiktskart

  Påklage vedtak?

  Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller pr. post til:

  Ringerike kommune
  Areal- og byplan
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Frist for å klage på vedtaket er 3 uker fra kunngjøring.

  Du finner mer informasjon om klagerett, rettsvirkning, erstatning og innløsning på egne sider.

  Saksdokumenter

  1. Saksfremlegg

  2. Saksprotokoll

  3. Plankart

  4. Planbestemmelser

  5. Planbeskrivelse

  6. Oversiktskart

  7. Sjekkliste ROS

  8. Tverrprofiler

  9. VA-plan

  Siste endret: 14.01.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?