Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2019 / Arkiv vedtak 2019 / 410 Detaljregulering Hønengaten Panorama (Hønefoss)

Innhold

  410 Detaljregulering Hønengaten Panorama (Hønefoss)

  Kommunestyret vedtok 7.11.2019 Detaljregulering for Hønengaten Panorama. Vedtaket innebærer at det tilrettelegges for nye leiligheter i planområdet.

  Beskrivelse

  Kommunestyret vedtok 7. november.2019, sak 163/19, plan 410 - Detaljregulering for Hønengaten Panorama. Vedtaket innebærer at det tilrettelegges for nye leiligheter i planområdet.

  Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-12.

  Plankartet viser planområdet plassering.

  Plankart

  Påklage vedtak?

  Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller pr. post til:

  Ringerike kommune
  Areal- og byplan
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Frist for å klage på vedtaket er 3 uker fra kunngjøring.

  Du finner mer informasjon om klagerett, rettsvirkning, erstatning og innløsning på egne sider.

   

  Saksdokumenter

  1. Plankart

  2. Bestemmelser

  3. Planbeskrivelse

  4. Saksfremlegg

  5. Saksprotokoll

  6. Vurdering av innkomne uttalelser

  Siste endret: 13.01.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?