Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2019 / Arkiv vedtak 2019 / 428 Nedre Klekkenhagen (Haugsbygd)

Innhold

  428 Nedre Klekkenhagen (Haugsbygd)

  Vedtak av detaljregulering for Nedre Klekkenhagen i Haugsbygd

  Beskrivelse

  Kommunestyret vedtok 27.juni 2019 (bh. nr. 99/19) 0605_428 detaljregulering for Nedre Klekkenhagen.

  Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-12.

  Planen omfatter det området som er vist på kartutsnittet.

  Oversiktskart

  Påklage vedtak?

  Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller pr. post til:

  Ringerike kommune
  Areal- og byplan
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Frist for å klage på vedtaket er 3 uker fra kunngjøring.

  Du finner mer informasjon om klagerett, rettsvirkning, erstatning og innløsning på egne sider.

  Saksdokumenter

  1. Saksfremlegg

  2. Saksprotokoll

  3. Plankart

  4. Bestemmelser

  5. Planbeskrivelse

  6. Oppsummering av merknader med rådmannens kommentar

  Siste endret: 14.01.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?