Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2019 / Arkiv vedtak 2019 / 430 Detaljregulering for Krokenveien 23 og 40A

Innhold

  430 Detaljregulering for Krokenveien 23 og 40A

  Vedtak av detaljregulering for Krokenveien 23 og 40A i Hønefoss

  Beskrivelse

  Kommunestyret vedtok 27.06.2019 (bh.nr. 101/19) 0605_430 Detaljregulering for Krokenveien 23 og 40A.

  Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-12.  

  Planen omfatter det området som er vist på kartutsnittet.

  Oversiktskart

  Påklage vedtak?

  Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller pr. post til:

  Ringerike kommune
  Areal- og byplan
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Frist for å klage på vedtaket er 3 uker fra kunngjøring.

  Du finner mer informasjon om klagerett, rettsvirkning, erstatning og innløsning på egne sider.

  Saksdokumenter

  1. Saksfremlegg

  2. Saksprotokoll

  3. Plankart

  4. Planbestemmelser

  5. Planbeskrivelse

  6. Oppsummering av merknader med rådmannens kommentar

  Siste endret: 14.01.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?