Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2019 / Arkiv vedtak 2019 / Endring av kommuneplanens arealdel 2019-2030

Innhold

  Endring av kommuneplanens arealdel 2019-2030

  Kommunestyret vedtok 5. september 2019 endring av kommuneplanens arealdel, bh. nr. 130/19. Endringen gjelder 4 nye områder. Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for hele kommunen.

  Beskrivelse

  Kommunestyret vedtok 5. september 2019 endring av kommuneplanens arealdel, bh. nr. 130/19. Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for hele kommunen. Endringen gjelder fire områder som er vedtatt tatt inn i planen (se under). To får umiddelbar virkning, men to er vedtatt uten rettsvirkning grunnet innsigelse fra overordnet myndighet. Kommunestyrets vedtak er bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak, jf. plan- og bygningsloven §1-6.

  Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 11-15.

  Nye utbyggingsområder

  Endringen gjelder fire områder som er vedtatt tatt inn i planen;

  • Næringsområde på Hensmoen
  • Masseuttak i Nes i Ådal
  • Boligområde på Veme (uten rettsvirkning)
  • Fritidsbebyggelse i Nes i Ådal (uten rettsvirkning)

  Næringsområdet og masseuttaket får umiddelbar virkning, mens boligområdet og fritidsbebyggelsen er vedtatt uten rettsvirkning. Dette da Fylkesmannen i Oslo og Viken fremmet innsigelse til områdene, og dermed er de gjenstand for mekling.

  Påklage vedtak? 

  Vedtak om kommuneplan kan ikke påklages, jf. plan- og bygningsloven § 11-15. 

  Saksdokumenter

  1. Saksutredning - sluttbehandling

  2. Saksprotokoll - sluttbehandling

  3. Plankart, Hensmoen (næringsområde, N4)

  4. Plankart, Nes i Ådal (masseuttak, R3)

  5. Plankart, Veme (boligområde, B31) - uten rettsvirkning

  6. Plankart, Nes i Ådal (fritidsbebyggelse, F2) - uten rettsvirkning

  7. Planbestemmelser

  8. Planbeskrivelse

  9. Konsekvensutredning av nye utbyggingsområder (F2, R3, B31 og N4)

  10. Oppsummering av merknader med rådmannens kommentar

  Siste endret: 14.01.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?