Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2019 / Arkiv vedtak 2019 / Kommuneplanens arealdel

Innhold

  Kommuneplanens arealdel

  Kommunestyret vedtok 31. januar 2019 kommuneplanens arealdel 2019 - 2030. Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for hele kommunen.

  Beskrivelse

  Kommunestyret vedtok 31. januar 2019 kommuneplanens arealdel 2019 - 2030, bh. nr. 4/19. Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for hele kommunen. Kommunestyrets vedtak er bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak, jf. plan- og bygningsloven § 1-6.

  Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 11-15.

  Hva er kommuneplanens arealdel?

  Kommuneplanen er et overordnet styringsdokument som legger grunnlaget for den langsiktige utviklingen i kommunen. Den angår derfor alle oss som bor, jobber og lever i Ringerike kommune. Kommuneplanens arealdel er en juridisk bindende arealplan som viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Den angir rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, og hvilke hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

  De viktigste dokumentene i kommuneplanens arealdel er plankartet og kommuneplanbestemmelsene med retningslinjer, da disse er juridisk bindende. Plankartet viser nåværende forhold og fremtidige områder som kan bygges ut, og bestemmelser og retningslinjer fastsetter rammer for områdene og videre planarbeid. Planbeskrivelse og konsekvensutredning gir nærmere beskrivelse og vurderinger av byggeområdene. Konsekvensutredningen omtaler alle nye utbyggingsområder.

  Nye utbyggingsområder

  I kommuneplanens arealdel fremkommer det flere nye utbygginsområder. Denne veksten finner stort sett sted i Hønefoss-området og de prioriterte lokalsamfunnene: Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og Ask/Tyristrand, i tråd med samfunnsdelen. Denne veksten består av:

  • 19 framtidige boligområder
  • 4 framtidige næringsområder
  • 3 utvidelser av masseuttak
  • 2 framtidige områder for fritidsbebyggelse
  • 1 utvidelse av campingplass

  Mer informasjon om utbygginsområdene finner en i planbeskrivelsen og konsekvensutredning av nye utbygginsområder.

  Her kan du se planen i kommunens kartløsning.

  Påklage vedtak?

  Vedtak om kommuneplan kan ikke påklages, jf. plan- og bygningsloven § 11-15. 

  Saksdokumenter

  1. Kommuneplanbestemmelser

  2. Planbeskrivelse

  3. Konsekvensutredning av nye utbyggingsområder

  4. Oversiktskart - Ringerike

  5. Sonekart - Hønefoss, Heradsbygda og Haugsbygd

  6. Sonekart - Hallingby

  7. Sonekart - Nes i Ådal

  8. Sonekart - Sokna

  9. Sonekart - Ask/Tyristrand

  10. Temakart - adkomsveier (ikke juridisk bindende)

  11. Saksfremlegg

  12. Saksprotokoll

  Siste endret: 04.03.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?