Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2019 / Arkiv vedtak 2019 / 432 Hemskogveien panorama

Innhold

  432 Hemskogveien panorama

  Detaljregulering 432 Hemskogveien panorama er nå vedtatt i kommunestyret. Vi takker for bidrag i planprosessen. Frist for klage er 8. april 2019.

  Beskrivelse

  Kommunestyret vedtok 7. mars 2019, sak 20/19, plan 432 - Detaljregulering Hemskogveien panorama. Vedtaket innebærer at det tilrettelegges for bygging av 12 boenheter fordelt på 2 rekkehus i planområdet.

  Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-12.

  Plankartet viser planområdet plassering.

  Plankart

  Klikk her for å se planen i kommunens kartløsning.

  Klikk på kartet for mer detaljert plankart.

  Påklage vedtak?

  Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller pr. post til:

  Ringerike kommune
  Areal- og byplan
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Frist for å klage på vedtaket er 8. april 2019.

  Du finner mer informasjon om klagerett, rettsvirkning, erstatning og innløsning på egne sider.

  Saksdokumenter

  1. Plankart

  2. Reguleringsbestemmelser

  3. Planbeskrivelse

  4. Oppsummering av merknader med kommentar

  5. Saksframlegg 2. gangsbehandling

  6. Saksprotokoll m. vedtak

  7. Illustrasjoner

  Siste endret: 09.04.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?