Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2019 / Arkiv vedtak 2019 / 431 Områderegulering Hønefoss

Innhold

  431 Områderegulering Hønefoss

  Byplanen er vedtatt

  Beskrivelse

  Kommunestyret vedtok 05.09.2019, sak 124/19, plan 431 - områderegulering Hønefoss. 

  Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-12.

  Plankartet viser planområdet plassering.

  Plankart

  Illustrasjon plankart

  Påklage vedtak?

  Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller pr. post til:

  Ringerike kommune
  Areal- og byplan
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Frist for å klage på vedtaket er 3 uker fra kunngjøring.

  Du finner mer informasjon om klagerett, rettsvirkning, erstatning og innløsning på egne sider.

   

  Saksdokumenter

  1. Saksfremlegg

  2. Saksprotokoll

  3. Plankart

  4. Bestemmelser

  5. Planbeskrivelse

  6. Kvalitetsprogram

  7. Teknisk illustrasjonsplan

  8. Konsekvensutredning

  9. Risiko- og sårbarhetsanalyse

  10. Vurdering av uttalelser ved høring og offentlig ettersyn av planforslag 431 Områderegulering Hønefoss.

  11. Vurdering av uttalelser ved begrenset høring av planforslag 431 Områderegulering Hønefoss.

  Siste endret: 14.01.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?