Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2020 / Arkiv offentlig ettersyn 2020 / 454 Offentlig ettersyn av reguleringsplan for E16-Fv. 290 Hønefoss-Sykehuset

Innhold

  454 Offentlig ettersyn av reguleringsplan for E16-Fv. 290 Hønefoss-Sykehuset

  Statens vegvesen har lagt ut forslag til reguleringsplan for "E16-Fv. 290 Hønefoss-Sykehuset" til offentlig ettersyn. Frist for å komme med innspill er 3. august 2020.

  Beskrivelse

  Hensikt med planen

  Prosjektet har følgende hovedmål:

  • Bedre den totale trafikksikkerheten på strekningen.
  • Bedre fremkommeligheten for gående og syklende på strekningen.

  Planprosess og medvirkning

  For å redusere smitterisiko gjennomføres medvirkning som videomøter. Ønske om videomøte meldes til planleggingsleder innen 24. juni 2020. Videomøter vil bli gjennomført 25. og 26. juni 2020.

  Erverv av grunn

  Bygging av prosjektet vil kreve erverv av grunn. Arbeider med grunnerverv starter normalt når reguleringsplan er vedtatt. Det er vedtatt reguleringsplan som gir hjemmel for å gjennomføre grunnerverv.

  Dersom det er spørsmål:

  Ole Einar Gulbrandsen (Arealplanlegger)
  mobil 941 59 025 
  e-post: Ole.Einar.Gulbrandsen@ringerike.kommune.no

  eller

  Øystein Rune Tandberg (Seksjonssjef)
  mobil 911 39 536
  e-post: oystein.tandberg@vegvesen.no

  Simen Aastorp Haga (Planleggingsleder)
  mobil 930 38 543
  e-post: simen.aastorp.haga@vegvesen.no

  Plankart

   

  Har du innspill?

  Innspill/merknader til planarbeidet sendes til firmapost@vegvesen.no, eller til:

  Statens vegvesen
  Postboks 1010 Nordre Ål
  2605 Lillehammer

  Merknader merkes med "Fv.290 Osloveien".

  Frist for innsendelse av merknader er 3. august 2020.

  Saksdokumenter

  Planforslaget består av:

  Vedlegg:

  1. Planbeskrivelse
  2. Bestemmelser
  3. Plankart
  4. ROS-analyse
  5. Støyrapport
  6. Tegningshefte
  7. Notat Geotekniske vurderinger
  8. Datarapport Grunnundersøkelse
  Siste endret: 10.12.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?