Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2020 / Arkiv offentlig ettersyn 2020 / 448 Detaljregulering Haug nærsenter

Innhold

  448 Detaljregulering Haug nærsenter

  Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for et nytt nærsenter og en oppgradering av sentrumsområdet i Haugsbygd.

  Beskrivelse

  0605_ 448 Detaljregulering for Haug nærsenter legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i Strategi og plan 20.11.2018, sak 31/19. Dette i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

  Planområdet omfatter området som er vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for et nytt nærsenter og en oppgradering av sentrumsområdet i Haugsbygd. Eksisterende nærsenter skal rives.

  Foreslåtte reguleringsformål er forretning/tjenesteyting med tilhørende funksjoner.

  Plankart

  Har du innspill?

  Innspill/merknader til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller til:

  Ringerike kommune
  Areal- og byplan
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Frist for innsendelse av merknader er 10. januar 2020.

  Saksdokumenter

  1. Oversiktskart

  2. Saksframlegg fra 1.gangsbehandling

  3. Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling

  4. Forslag til plankart

  5. Forslag til reguleringsbestemmelser

  6. Planbeskrivelse, datert 25.09.2019

  7. ROS-analyse

  8. Trafikkanalyse

  9. Støyutredning

  10. Vann og avløp

  11. Oppsummering av og kommentarer til uttalelser til oppstart

  Siste endret: 13.01.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?