Innhold

  Meddommere 2021-2025

  Forslag til meddommere fra Ringerike kommune til Ringerike tingrett, Borgarting lagmannsrett og Nedre Buskerud jordskifterett ligger ute. Innvendinger må meldes innen 28. april.

  Forslag til meddommere 2021-2025

  Formannskapet har i møte 14. april foreslått personer fra Ringerike kommune som skal være meddommere til Ringerike tingrett, Borgarting lagmannsrett og skjønnsmedlemmer til Nedre Buskerud Jordskifterett i neste periode (2021-2025).

  Enhver som har noe å innvende til forslaget må melde det til kommunen innen 28. april 2020.

  Har du innspill?

  Har du noen innvendinger skal dette sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til:

  Ringerike kommune
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss

  Frist for innsendelse av merknader er 28. april 2020.

  Saksdokumenter

  Forslag til meddommere i:

  Ringerike tingrett

  Borgarting lagmansrett

  Nedre Buskerud jordskifterett

  Siste endret: 13.01.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?