Innhold

  451-Permobakken Nord

  Formålet med reguleringsendringen er å øke BYA fra 25% til 35% for områdene med arealformål boligbebyggelse som gjør det mulig å bygge tomannsboliger.

  Beskrivelse

  Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-14 varsles det at Berntsen plan og oppmåling AS, på vegne av Permobakken AS utarbeider en mindre reguleringsendring, for plan 451 Permobakken NordRingerike kommune. Varsling av planarbeidene er avklart i oppstartsmøte hos kommunen 10.06.2020.

  Planområdet ligger ca. 2 km nord for Sokna sentrum, og er vist på kart. Det er i dag bygget 6 eneboliger og en tomannsbolig i feltet. Formålet med reguleringsendringen er å øke BYA fra 25% til 35% for områdene med arealformål boligbebyggelse. En slik endring gjør det mulig å bygge tomannsboliger med plass til to parkeringsplasser pr.boenhetog tilstrekkelig MUA. Dette vil åpne for å kunne bygge gode tomannsboliger med takoverbygg på inngangsparti/terrasse, tilsvarende tomannsboligen som allerede er blitt bygget i feltet.

  Forslag til endring vil behandles etter forenklet prosess.

  Plankart

   Oversikt Permobakken

  Se plankart i kommunens kartløsning

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill/merknader til reguleringsendringen kan du sende disse skriftlig til: 

  Berntsen plan og oppmåling ASOsloveien 10, 3511 Hønefoss – E-post: maria@bpoo.no.

  En kopi av uttalelsen sendes pr. post til:

  Ringerike kommune, Reguleringsavdelingen, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss - E-post: postmottak@ringerike.kommune.no

  Frist for å komme med innspill er 11.09.2020.

  Vedlegg

  Siste endret: 12.09.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?