Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2020 / Arkiv varsel om oppstart 2020 / 461 Reguleringsplan Buttingsrud Camping

Innhold

  461 Buttingsrud camping

  Hensikten med planen er å legge til rette for utvidelse av eksisterende campingplass, samt regulere område for eksisterende drift.

  Beskrivelse

  Trond Helge FO Buttingsrud varsler om oppstart av planarbeid for 461 detaljregulering for Buttingsrud camping ved østsiden av Sperillen, ca. 2 mil nord for Hallingby. Planområdet omfatter eiendommen gnr/bnr 285/1. Planområdet er ca. 280 daa.

  Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av eksisterende campingplass, samt regulere område for eksisterende drift. Forslagsstiller er Trond Helge FO Buttingsrud med COWI som plankonsulent.

  Planarbeidet er i tråd med gjeldende kommuneplan og planen utløser ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift.

  Varsel om oppstart skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

  Plankart

   

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill/merknader til planarbeidet kan du sende disse skriftlig til:

  COWI AS v/ Ane Killingstad, Hvervenmoveien 45, 3511 Hønefoss aekd@cowi.com.

  Frist for å komme med innspill er onsdag 29. april 2020.

  Dersom det er spørsmål til oppstartsvarselet kan Ane Killingstad kontaktes på
  tlf. 951 83 389 eller pr. e-post på aekd@cowi.com

  Dokumenter

  Planinitiativ

  Referat oppstartsmøte

  Siste endret: 30.04.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?