Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2020 / Arkiv varsel om oppstart 2020 / 465 - Rutebilgården, Sparebankbygget og Bryggerigården

Innhold

  465 - Detaljregulering for Rutebilgården, Sparebankbygget og Bryggerigården

  Hensikten med planarbeidet er å utvikle rutebilgården til å bli et styrket sentrumsbygg med attraktive næringslokaler som vil bidra til mer aktivitet til byrommene rundt. I henhold til gjeldende regulering 341 - Områderegulering Hønefoss skal planarbeidet omfatte også Sparebankbygget og Bryggerigården.

  Beskrivelse

  Tronrud Holding AS varsler om oppstart av planarbeid for 465 detaljregulering for Rutebilgården, Sparebankbygget og Bryggerigården i Hønefoss. Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 318/482, 318/431 og 318/430. Endelig planavgrensning vil bli avklart som del av planarbeidet.

  Hensikten med planarbeidet er å utvikle rutebilgården til å bli et styrket sentrumsbygg med attraktive næringslokaler som vil bidra til mer aktivitet til byrommene rundt.. Forslagsstiller er Tronrud Holding AS og fagkyndig konsulent er Halvorsen & Reine AS.

  Planarbeidet er i tråd med gjeldende kommuneplan, og planen utløser ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift.

  Det er avholdt oppstartsmøte for detaljregulering for eiendommen Hønefoss Bru 1B (Rutebilgården). I ettertid er det avholdt møte mellom forslagsstiller (eier av Rutebilgården), hjemmelshavere/representanter for hjemmelshavere for Hønefoss Sparebank og Bryggerigården og Ringerike kommune. Referat fra begge møtene er sammen med planinitiativet tilgjengelig under.

  Varsel om oppstart skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

  Plankart

   465

  Se plankart i kommunens kartløsning

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill/merknader til planarbeidet kan du sende disse skriftlig til:

  Halvorsen & Reine AS, Att: Signe Monge, PB. 9327 - 3063 DrammenTlf.: 322 15 290 E-post: andersen@heras.no.

  Frist for å komme med innspill er 16. september 2020.

  Vedlegg

  Siste endret: 17.09.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?