Innhold

  466 Pålsrudgrenda

  Hensikten med planforslaget er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur og grøntområde i Åsa.

  Beskrivelse

  Det varsles oppstart av planarbeid for 466 detaljregulering for Pålsrud-grenda i Åsa. Planområdet omfatter eiendommen gnr/bnr 21/1. Planområdet er ca. 10 daa og ligger like vest for Steinsfjorden Montesorriskole.

  Hensikten med planarbeidet er å å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur og grøntområde i Åsa. Forslagsstiller er Espen Hval med COWI AS som plankonsulent. 

  Planarbeidet er delvis i tråd med gjeldende kommuneplan, og planen utløser ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift. Planavgrensningen har vært oppe til politisk behandling i Formannskapet 14.04.20 sak 42/20, med vedtak: 

  1. Kommunen anbefaler oppstart av 3007_466 detaljregulering for Pålsrud-grenda med en planavgrensning som tar med seg område A, B og C slik det fremgår av bilde 2 i saksfremlegget. 

  Varsel om oppstart skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

  Planavgrensning

   

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill til planarbeidet kan du sende disse skriftlig til:

  COWI AS v/ Ane Killingstad, Hvervenmoveien 45, 3511 Hønefoss. eller per epost til aekd@cowi.com.

  Frist for å komme med innspill er 18. mai 2020.

  Vedlegg

  Planinitiativ

  Referat oppstartsmøte

  Saksfremlegg oppstart

  Protokoll politisk oppstart

  Brev Espen Hval

  Siste endret: 19.05.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?