Innhold

  468 Linbråten

  Formålet med ny plan er å legge til rette for boligfortetting i Haugsbygd.

  Beskrivelse

  Bertsen plan og oppmåling AS på vegne av Linbråten AS varsler om oppstart av planarbeid for 468 detaljregulering for Linbråten i Haugsbygd. Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 137/24, 137/1/27 og 137/1/28. Planområdet er ca. 15 daa.

  Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligfortetting. Forslagsstiller er Linbråten AS.

  Planarbeidet er i tråd med gjeldende kommuneplan, og planen utløser ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift.

  Varsel om oppstart skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

  Plankart

   Illustrasjon planavgrensning

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill til planarbeidet kan du sende disse skriftlig til:

  Berntsen plan og oppmåling AS, Osloveien 10, 3511 Hønefoss pr. post, eller til e-post magnus@bpoo.no.

  Frist for å komme med innspill er 6. mai 2020.

  Vedlegg

  Planinitiativ

  Referat oppstartsmøte

  Siste endret: 07.05.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?