Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2020 / Arkiv varsel om oppstart 2020 / 472 - Detaljregulering Osloveien 21 og 23

Innhold

  472 - Detaljregulering Osloveien 21 og 23

  Hensikten med planarbeidet er å utvikle Osloveien 21 og 23 til et boligområde, med mulighet for næringsarealer i første etasje.

  Beskrivelse

  Osloveien 23 AS varsler om oppstart av planarbeid for 472 - Detaljregulering for Osloveien 21 og 23 i Hønefoss. Planområdet ligger like sør for Hønefoss videregående skole og omfatter bensinstasjon, forretning/lager, bilbutikk/-verksted, i tillegg til to boligtomter og veiareal.

  Forslag til planavgrensning er markert i kartet under. Planens endelig avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.

  Hensikten med planarbeidet er å utvikle Osloveien 21 og 23 til et boligområde, med mulighet for næringsarealer i første etasje. 

  Viktige temaer i planarbeidet vil være høyde, trafikk, overvann, grunnforhold, grunnforurensning og estetiske rammer. 

  Planarbeidet er i tråd med gjeldende kommuneplan, og planen utløser ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning.

  Varsel om oppstart skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

   

  Plankart

    

   Se planområdet i kommunens kartløsning

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill/merknader til planarbeidet kan du sende disse skriftlig til:

  Halvorsen & Reine AS, sivilarkitekter MNAL, v/Helge Martens, Pb 9327 - 3063 Drammen. E-post: hmartens@heras.no.

  med kopi til:

  Ringerike kommune,

  Postboks 123 Sentrum,

  3502 Hønefoss,

  eller postmottak@ringerike.kommune.no.  

  Frist for å komme med innspill er 24.11.2020.

   

  Videre saksgang

  Etter at fristen for merknader er gått ut, samles alle innkomne merknader og vurderes. Forslagsstiller utarbeider så et planforslag som sendes til kommunen for førstegangsbehandling. Hvis kommunen da vedtar å sende planforslaget ut til offentlig høring, vil du på nytt kunne sende inn merknader til planforslaget. 

   

  Referat fra oppstartsmøte

  Planinitiativ

  Siste endret: 20.11.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?