Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2020 / Arkiv vedtak 2020 / 366 Områderegulering for Kunnskapsparken Ringerike

Innhold

  366 Områderegulering for Kunnskapsparken Ringerike

  Varsel om vedtak av 366 Områderegulering for kunnskapspark Ringerike

  Beskrivelse

  Kommunestyret vedtok 05.11.2020, sak 144/20, plan 366 - Områderegulering for kunnskapspark Ringerike. 

  Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-12.

  Planen omfatter det området som er vist på kartutsnittet.

  I behandlingen og vedtaket ble det lagt til en manglende del av bestemmelsen:

  << Det legges inn følgende tilføyelse i bestemmelsenes paragraf 8:

  Krav 3 og 4 gjelder ikke ved etablering av studentboliger. Før det gis igangsettingstillatelse for studentboliger skal det foreligge en støyfaglig vurdering.>>

  Hensikten med områdeplanen er å legge til rette for utvikling av Universitetet i Sørøst-Norge (USN) campus Ringerike til et campusområde med høy kvalitet. Planen legger til rette for en bedre kryssløsning i kryssområdet Osloveien/Dronning Åstas/Bredalsveien, herunder en forbedret adkomst til campus.

  Plankart

  Se planen i kommunens kartløsning

  Påklage vedtak?

  Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller pr. post til:

  Ringerike kommune
  Areal- og byplan
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Frist for å klage på vedtaket er 3 uker fra kunngjøring.

  Du finner mer informasjon om klagerett, rettsvirkning, erstatning og innløsning på egne sider.

   

  Saksdokumenter

  1. Plankart

  2. Reguleringsbestemmelser

  3. Planbeskrivelse med KU

  4. C01 Tegning

  5. C03

  6. F tegning

  7. Utsnitt endringer

  8. Saksprotokoll

  Siste endret: 05.05.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?