Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2020 / Arkiv vedtak 2020 / 436 Lamoen – utvidet grusuttak

Innhold

  436 Lamoen – utvidet grusuttak

  Vedtak av detaljregulering for Lamoen – utvidet grusuttak.

  Beskrivelse

  Formannskapet vedtok 14.04.2020, bh. nr. 41/20, plan 436 Detaljregulering for Lamoen – utvidet grusuttak. Dette ble gjort med midlertidig delegert myndighet fra Kommunestyret, bh. nr. 43/20.

  Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-12.

  Plankartet viser planområdet plassering.

  Kartutsnittet viser planområdets plassering

  Plankart

  Plankart

  Påklage vedtak?

  Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller pr. post til:

  Ringerike kommune
  Strategi og utvikling
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Frist for å klage på vedtaket er 3 uker fra kunngjøring. Klagefrist er satt til 11. mai 2020

  Du finner mer informasjon om klagerett, rettsvirkning, erstatning og innløsning på egne sider.

   

  Saksdokumenter

  1. Saksprotokoll - vedtak 14.04.20

  2. Saksfremlegg - sluttbehandling 14.04.20

  3. Plankart - vedtatt 14.04.20

  4. Reguleringsbestemmelser vedtatt 14.04.20

  5. Planbeskrivelse vedtatt 14.04.20

  6. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer

  7. Oppsummering av høringsuttalelser til begrenset høring, med kommentarer

  8. Høringsuttalelser

  9. Høringsuttalelser til begrenset høring

  10. Fylkesamnnen i Oslo og Viken - trekker innsigelse 13.02.20

  11. Vurdering av områdestabilitet

  12. Oppfølgende hydrogeologisk vurdering

  13. Driftsplan for eksisterende uttaks- og mottaksområde, revidert juni 2017

  14. Oversikt over snitt i kart

  15. Snitt A-A

  16. Snitt B-B

  17. Snitt C-C

  18. Fastsatt planprogram

  19. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget

  20. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget

  Siste endret: 15.10.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?