Innhold

  440 Bakkeveien 7

  Vedtak av detaljregulering Bakkeveien 7. Vedtaket kunngjøres i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

  Beskrivelse

  Kommunestyret vedtok 10.09.2020 (beh. nr 114/20) 3007_440 detaljregulering Bakkeveien 7. Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-12.

  Planen omfatter det området som er vist på kartutsnittet. 

  Plankart

  Se plankart i kommunens kartløsning

  Påklage vedtak?

  Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Frist for å klage på vedtaket er 3 uker fra kunngjøring. Fristen for å klage på vedtaket er satt til 12. oktober 2020. Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til: 

  Ringerike kommune

  Reguleringsavdelingen

  Postboks 123 sentrum

  3502 Hønefoss.

  Du finner mer informasjon om klagerett, rettsvirkning, erstatning og innløsning på egne sider. 

  Saksdokumenter

  1. Plankart
  2. Reguleringsbestemmelser
  3. Planbeskrivelse
  4. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer
  5. Høringsuttalelser
  6. Trafikkanalyse
  7. ROS-analyse
  8. Saksframlegg til 2.gangsbehandling
  9. Saksprotokoll fra 2.gangsbehandling
  10. Saksframlegg til 1.gangsbehandling 
  11. Saksprotokoll fra 1.gangsbehandling

   

  Siste endret: 10.03.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?