Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2020 / Arkiv vedtak 2020 / 444 Vestsiden fjellanlegg

Innhold

  444 Vestsiden fjellanlegg

  Vedtak av detaljregulering Vestsiden fjellanlegg. Vedtaket kunngjøres i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

  Beskrivelse

  Kommunestyret vedtok 10.09.2020 (bh.nr 115/20) 3007-444 detaljregulering for Vestsiden fjellanlegg. Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-12.

  Planen omfatter det området som er vist på kartutsnittet.

  Plankart

  Se plankart i kommunens kartløsning

  Påklage vedtak?

  Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Frist for å klage på vedtaket er 3 uker fra kunngjøring. Fristen for å klage på vedtaket er satt til 12. oktober 2020. Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til:

  Ringerike kommune

  Reguleringsavdelingen

  Postboks 123 sentrum

  3502 Hønefoss.

  Du finner mer informasjon om klagerett, rettsvirkning, erstatning og innløsning på egne sider.

   

  Saksdokumenter

  1. Plankart
  2. Reguleringsbestemmelser
  3. Planbeskrivelse, med ROS-analyse
  4. Oppsummering av høringsuttalelser med kommentarer
  5. Høringsuttalelser
  6. Tilbaketrekking av innsigelse, Viken Fylkeskommune og Statens Vegvesen
  7. Saksfremlegg til 2.gangsbehandling
  8. Saksprotokoll fra 2.gangsbehandling
  9. Saksfremlegg til 1.gangsbehandling av planforslaget
  10. Saksprotokoll fra 1.gangsbehandling av planforslaget
  Siste endret: 10.03.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?