Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2020 / Arkiv vedtak 2020 / 448 Detaljregulering Haug nærsenter

Innhold

  448 Detaljregulering Haug nærsenter

  Vedtak av detaljregulering Haug nærsenter. Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-12.

  Beskrivelse

  Formannskapet med delegert myndighet fra Kommunestyret vedtok 22.04.2020, Bh.nr. 56/20 3007_448 Detaljregulering Haug nærsenter. Vedtaket innebærer at det tilrettelegges for en oppgradering av Nærsenteret, samt en forbedring av gangveiløsningen over parkeringsplassen i planområdet.

  Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-12.

  Plankart

  Plankart

  Påklage vedtak?

  Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller pr. post til:

  Ringerike kommune
  Strategi og utvikling, stab
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Frist for å klage på vedtaket er 3 uker fra kunngjøring.

  Du finner mer informasjon om klagerett, rettsvirkning, erstatning og innløsning på egne sider.

   

  Saksbehandler

  Åshild Lie

  E-post: ashild.lie@ringerike.kommune.no

  Saksdokumenter

  1. Plankart

  2. Bestemmelser

  3. Planbeskrivelse

  4. Saksfremlegg

  5. Saksprotokoll

  6. Vurdering av innkommende uttalelser 

  Siste endret: 23.10.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?