Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2020 / Arkiv vedtak 2020 / 452 Ringkollveien 95 (Haugsbygd)

Innhold

  452 Ringkollveien 95 (Haugsbygd)

  Vedtak av detaljregulering for Ringkollen 95 i Haugsbygd

  Beskrivelse

  Kommunestyret vedtok 03. mars 2020, sak 23/20, plan 452 - Detaljregulering av Ringkollveien 95. 

  Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-12.

  Plankartet viser planområdet plassering.

  Plankart

  Påklage vedtak?

  Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller pr. post til:

  Ringerike kommune
  Areal- og byplan
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Frist for å klage på vedtaket er 3 uker fra kunngjøring.

  Du finner mer informasjon om klagerett, rettsvirkning, erstatning og innløsning på egne sider.

   

  Saksdokumenter

  1. Saksfremlegg

  2. Saksprotokoll

  3. Plankart

  4. Bestemmelser

  5. Planbeskrivelse

  6. Oppsummering av merknader med rådmannens kommentar

  Siste endret: 03.09.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?