Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2020 / Arkiv vedtak 2020 / Kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel

Innhold

  Kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel

  Vedtak av Kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel.

  Beskrivelse

  Kommunestyret vedtok 25. juni.2020 (bh. nr. 82/20) Kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. Formålet med kommunal planstrategi 2020-2023 er å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i kommende planperiode. Planprogram setter rammene for hvordan kommuneplanene samfunnsdel skal utabriedes.

  Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven §§ 10-1 og 11-13.

  Hva er kommunal planstrategi og planprogam?

  I plan- og bygningsloven kommer det frem at alle landets kommuner skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi senest ett år etter at det nye kommunestyret er konstituert. Formålet er å avklare de viktigste planutfordringene som kommunen står overfor, og å ta stilling til hvilke planoppgaver som skal prioriteres den neste fireårsperioden.

  Planprogrammet er en plan for hvordan kommuneplanens samfunnsdel skal utarbeides. Ringerike har valgt å la kommunal planstrategi være en del av oppstarten av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, ved at planstrategien og planprogrammet slås sammen. Dette gir en sammenhengende planprosess, og er også tidsbesparende.

  Påklage vedtak?

  Vedtaket kan ikke påklages. 

  Saksdokumenter

  1. Saksfremlegg

  2. Saksprotokoll

  3. Kommunal planstrategi 2020-2023 og plan plaprogram for kommuneplanens samfunnsdel

  4. Planbehov med forklaring av enkeltplaner

  5. Oppsummering av merknader med rådmannens kommentar

  Siste endret: 14.01.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?