Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2021 / Arkiv offentlig ettersyn 2021 / Navnesak 2021/312 – Sesrud/Sessrud/Sesserud, Rinda mfl. i Ringerike kommune

Innhold

  Navnesak 2021/312 – Sesrud/Sessrud/Sesserud, Rinda mfl. i Ringerike kommune

  Dersom skrivemåten av stedsnavn er uklar kan en reise navnesak etter lov om stadnamn for å få avklart skrivemåten. Kartverket har reist navnesak for noen navn i Ringerike kommune. Blant annet å få avklart skrivemåten av adressenavn som det er kommet klage på. For opplysninger om hvilke navn dette gjelder se brevet fra Kartverket med vedlegg. Frist for innspill er 01.10.2021.

  Lokal høring 

  Brev fra Kartverket

  Liste over navn

  Det er Kartverket som har vedtaksrett for skrivemåten av tradisjonelle gards- og bruksnavn, seternavn og naturnavn. Før det gjøres vedtak har kommunen rett til å uttale seg. Eiere og festere har rett til å uttale seg om gårdsnavn og bruksnavn, og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til.

  Saker som gjelder bruksnavn skal eierne få tilsendt direkte fra kommunen. Normeringsprinsipp Når en skal fastsette skrivemåten av stedsnavn skal en ta utgangspunkt i den nedarvede lokale uttalen. I tillegg skal en som hovedregel følge gjeldende rettskrivingsprinsipp (§ 4 i lov om stadnamn).

  Normalt vil skrivemåten av primærnavnet være retningsgivende for skrivemåten av det samme navnet i andre funksjoner, som for eksempel adressenavn som er like eller avledet av det samme navnet. Kommunen er derfor bedt om å vente med å fastsette adressenavn som kan påvirkes av denne saken. Saksgang Kommunen har ansvaret for å kunngjøre at navnesaken er reist.

  Det gjøres gjennom brev til eiere og festere som har bruksnavn som berøres av denne navnesaken, gjennom informasjon på kommunens nettside og annonsering i Ringerikes Blad.

  Høringsfrist

  Frist for å komme med en uttalelse settes til 1. oktober 2021.
  Uttalelser sendes postmottak@ringerike.kommune.no
  eller
  Ringerike kommune, Postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss.

  Etter at fristen er gått ut vil kommunen samordne høringsuttalelsene, og sende de samlet til Språkrådet. Språkrådet vil gi en endelig tilråding. På grunnlag av lokale høringsinnspill og tilråding fra

  Språkrådet vedtar Kartverket og kommunen skrivemåten av de aktuelle stedsnavnene. I dette tilfellet vedtar kommunen kun adressenavnene. Kartverket sender vedtaket de gjør til kommunen, som kunngjør vedtaket og informerer om klageadgang.

  Siste endret: 22.10.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?