Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2021 / Arkiv offentlig ettersyn 2021 / Forslag til ny kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030

Innhold

  Forslag til ny kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030

  Kommuneplanens samfunnsdel er det øverste styringsdokumentet i kommunen og forslag til ny samfunnsdel legges nå ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i formannskapets strategi og plan 19.05.2021 sak 16/21. Nå kan DU si din mening om hva som skal være de viktigste målene for Ringerike fram mot 2030! Høringsfrist er 15. august.

  Kommuneplanens samfunnsdel -  send oss innspill 

  Hva mener DU er viktigst for at Ringerike skal bli et enda bedre sted å bo, jobbe og besøke i 2030? Hva er det aller viktigst at kommunen i samarbeid med innbyggerne, næringsliv, lag og foreninger prioriterer for å øke både økonomisk og sosial bærekraft og bærekraft for klima og miljø?

  Kommuneplanens samfunnsdel er det øverste styringsdokumentet i kommunen. Planen inneholder mål og strategier for hva vi skal jobbe med fram mot 2030, og skal gi retning til både samfunnsutviklingen, arealutviklingen og kommunens tjenesteproduksjon.

  Fram til 15. august er forslag til ny kommuneplan på høring, og DU har mulighet til å gi innspill til planforslaget.

  Trykk her for å lese mer om forslaget og hvordan du kan komme med innspill.

  Siste endret: 10.12.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?