Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2021 / Arkiv utbyggingsavtaler 2021 / Utbyggingsavtale for Kvartal 36/Sundgata i Hønefoss

Innhold

  Utbyggingsavtale for Kvartal 36/Sundgata i Hønefoss

  Det er forhandlet frem et forslag til utbyggingsavtale for Kvartal 36/Sundgata i Hønefoss. Avtalen gjelder gjennomføring av vedtatt reguleringsplan nr. 0605_414 «Detaljregulering for Kvartal 36» og omfatter blant annet opparbeiding av nytt bygg i maksimalt 6 etasjer som trapper opp fra 4 (3 + 1 inntrukket) etasjer i øst, fortau, kjørevei og vann- og avløpsanlegg.

  Det skal være forretning, kontor og eventuelt bevertning i første etasje ut mot Storgata i vest, og bolig på det øvrige arealet.

  Forslaget er fremforhandlet mellom Lafton Bolig AS som utbygger og Ringerike kommune.

  Forslaget til utbyggingsavtale legges ut til offentlig ettersyn på Ringerike Rådhus. Eventuelle merknader eller innspill til avtalen sendes innen 25. mars 2021 til: Ringerike kommune, Utbygging, Postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss

  Siste endret: 07.04.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?