Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2021 / Arkiv varsel om oppstart 2021 / 433 Ullerål og Hov skoler - endring etter forenklet prosess

Innhold

  433 Ullerål og Hov skoler - endring etter forenklet prosess

  Hensikten med endringen er å legge til rette for utvidet busslomme og bedre trafikkavvikling og trafikksikkerhet. Frist for å komme med innspill er 15. november 2021

  Beskrivelse

  Med hjemmel i Plan og bygningsloven §12-8 varsles oppstart av endring etter forenklet prosess av plan for Ullerål og Hov skoler. Gullik Gulliksen AS Landskapsarkitekter MNLA er engasjert av Ringerike kommune/Betongmast for å utarbeide planforslaget. Området omfatter deler av gnr/bnr 87/1, 408 og veg med manglende gnr/bnr i Ringerike kommune.

  Endringen av planen skal legge til rette for utvidet busslomme og hensiktsmessig, trafikksikker løsning for gangveger, parkering og internveg.

  Planarbeidet er i tråd med gjeldende kommuneplan, og planen utløser ikke krav til konsekvensutredning.

  Planområdet er tredelt med et totalt areal på ca 1,6 daa beliggende ved Hovsmarksveien og inntil eksisterende parkeringsplass. Plangrensen er vist på kartet under.

  Kart

  Planområde vist med blå linjer på gjeldende reguleringsplan under.

  Planavgrensning, endring Hov

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende dette skriftlig til:

  Gullik Gulliksen AS Landskapsarkitekter v/Marius Nytrøen, Rosenborggata 19A, 0356 Oslo,

  med kopi til Ringerike kommune PB 123 Sentrum, 3502 Hønefoss,

  eller på epost til firmapost@gullikgulliksen.no, med kopi til postmottak@ringerike.kommune.no.

   

  Merk innspillet med 433 Ullerål og Hov skoler.

  Frist for å komme med innspill er 15. november 2021.

  Saksdokumenter

  1. Planinitiativ

  2. Referat fra oppstartsmøte

  Siste endret: 16.11.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?