Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2021 / Arkiv varsel om oppstart 2021 / 460-Nedre Hvalseng - utvidelse av planområdet

Innhold

  460-Nedre Hvalseng - utvidelse av planområdet

  Planområdet utvides mot nord etter ønske fra NVE om å sikre mot erosjon og skredfare. Frist for å komme med innspill er 22.08.2021

  Beskrivelse

  Bokvalitet AS varslet om oppstart av planarbeid for 460 detaljregulering for Nedre Hvalseng i Hallingby den 26.11.2019. Planarbeidet har strukket ut i tid av kjente årsaker. Det er gjort omfattende geotekniske undersøkelser av VSO Consulting og det foreligger notat om estimerte grunnforhold av 8.april 2020, geoteknisk undersøkelsesrapport av april 2021 og et notat utgave 2 om stabilitetsberegninger av 25. mai 2021.07.06. Undersøkelser og stabilitetsberegninger er meldt inn til NVE. Undersøkelsene har resultert i at antall boenheter er redusert fra 9 til 7. Kommunen har kommunisert løpende med NVE med hensyn til erosjonssikring. NVE ber i brev av 23.06.2021 om at planområdet utvides mot nord for å sikre kantvegetasjon til bekk og for å sikre at det ikke er tillatt med graving eller tiltak her uten nærmere vurdering av fare for erosjon og fare for skred. Foreslått utvidelse av planområdet avsettes som LNF i tråd med kommuneplanen. Formålet båndlegges med faresone.

  Plankart

   

  Se planområdet i kommunens kartløsning

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill/merknader til planarbeidet kan du sende disse skriftlig til epost:

  eyolf.angell-eriksen@archihus.no

  med kopi til:

  postmottak@ringerike.kommune.no

  Frist for å komme med innspill er 22. august 2021.

  Saksdokumenter

  1. Forslag til plankart

  2. Varslingsbrev utvidelse av planområdet

  Siste endret: 08.07.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?