Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2021 / Arkiv varsel om oppstart 2021 / 471 Hvervenmoen næringsområde - planprogram

Innhold

  471 Hvervenmoen næringsområde - planprogram

  Oppstart for Detaljregulering Hvervenmoen handelspark ble varslet 28.10.2020 Etter tilbakemeldinger i oppstartsfase, ble det avdekket behov for planprogram med konsekvensutredning for arbeidet med detaljreguleringen (et planprogram er en «plan» for planen). Dette på bakgrunn av ønsket virksomhet som ikke er i tråd med overordna plan. Da eksempelvis på bakgrunn av ønske om dagligvare og bevertning (kafe) på området, i tillegg til en utfordrende trafikksituasjon. Kontorandelen skal ned, og handelsareal opp. Frist for innspill er 1.juli 2021

  Beskrivelse

  AKA AS varsler om høring av planprogram for 471 Detaljregulering for Hvervenmoen næringsområde i Ringerike kommune. Planområdet omfatter eiendommene sør for E16.
  Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for flere butikker for arealkrevende varer, og å gjøre om arealer satt av til kontor i dag, om til handel. Det er også ønsket å ha helserelatert virksomhet (type privatklinikker etc.), dagligvare, og kafe tilknyttet handelskonsepter. Planarbeidet er ikke i tråd med gjeldende kommuneplan og planen utløser krav til konsekvensutredning.

  Forslagsstiller er AKA AS.

  Plankonsulent for arbeidet er Halvorsen & Reine AS, Sivilarkitekter MNAL v/Aina Lian.

  Plankart

  Se planområdet på kommunens kartløsning

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill til planarbeidet kan du sende disse skriftlig til:

  Halvorsen & Reine AS, Sivilarkitekter MNAL, v/Aina Lian,

  Hovetalleen 11,

  3018 Drammen

  Eller via epost til: lian@heras.no

  Frist for å komme med innspill er 1.juli 2021

  Saksdokumenter

  1. Forslag til planprogram

  2. Saksprotokoll med saksframlegg

  Siste endret: 26.05.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?