Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2021 / Arkiv varsel om oppstart 2021 / 478 Ådalsveien 153 dagligvare

Innhold

  478 Ådalsveien 153 dagligvare

  Forslagsstiller ønsker å legge til rette for dagligvarehandel ved Møltemyra stadion i Hallingby. Frist for innspill er 02. juli 2021.

  Beskrivelse

  Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-3 og §12-8 varsles det at Berntsen plan og oppmåling AS, på vegne av Ådalsveien 153 AS, starter arbeidet med privat detaljregulering. Planområdet består av eiendommene 274/436 og 274/359, samt del av 274/167 i Hallingby i Ringerike kommune. Varsling av planarbeidene er avklart i oppstartsmøte med kommunen 05.01.2021.

  Planområdet på ca. 20 daa ligger ved Møltemyra stadion i Hallingby, og er vist på kart. Hensikten med planforslaget er å omregulere et sentralt område på Hallingby som nå ligger brakk til dagligvarehandel, servering i form av hamburgerbar, parkering, samt tilrettelegge for etablering av ladestasjoner til ELbil. Forslagsstiller har vært i kontakt med Ådal idrettslag mht. ordning av avkjøring og sambruk av parkeringsarealer.

  Planinitiativet er ikke i tråd med overordnede plan. Oppstart har derfor vært til politisk behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning sak 32/21 10.05.2021, og Formannskapet sak 48/21 25.05.2021. Kommunen anbefaler oppstart. Planen utløser ikke krav til konsekvensvurdering eller planprogram.

  Plankart

   Kart

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill til planarbeidet kan dusende dette skriftlig til:

   

  Berntsen plan og oppmåling AS

  Maria Helene Sæther

  Osloveien 10

  3511 Hønefoss

  maria@bpoo.no

   

  med kopi til Ringerike kommune, Reguleringsavdelingen, postmottak@ringerike.kommune.no, eller med post til postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss.

   

  Frist for innspill er 02.07.2021.

  Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Maria Helene Sæther, maria@bpoo.no.

  Saksdokumenter

  1. Varsel om oppstart, kunngjøring, oppstartsmøte  Siste endret: 09.06.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?