Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2021 / Arkiv varsel om oppstart 2021 / 480 - Thoresengården med flere

Innhold

  480 - Thoresengården med flere

  Hensikten med planarbeidet er blant annet å legge til rette for påbygg på eksisterende bebyggelse (Thoresengården) og ny bebyggelse på parkeringsplass vest for Kvernberggata. Frist for innspill er er 12. september 2021

  Beskrivelse

  Thoresengården AS varsler om oppstart av planarbeid for 480 – Detaljregulering for Thoresengården med flere. Planavgrensningen er vist på kartillustrasjonen under. Hensikten med planarbeidet er blant annet å legge til rette for påbygg på eksisterende bebyggelse (Thoresengården) og ny bebyggelse på parkeringsplass vest for Kvernberggata. Aktuelle funksjoner er bolig, forretning, tjenesteyting og kontor. Hensyn til bevaringsverdig bebyggelse og Søndre torv, og omkringliggende gater vil være viktige temaer i planarbeidet. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som del av planarbeidet.

  Planinitiativet er i hovedsak i tråd med overordna plan, og utløser ikke krav til konsekvensutredning eller planprogram. Konsekvenser for kulturmiljø utredes i planbeskrivelsen.

  Varsel om oppstart skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

  Plankart

  Kart med markert planområde

   

  Medvirkning

  Thoresengården AS og LINK arkitektur har avholdt digitalt folkemøte om utbyggingen av Thoresengården i samarbeid med Ringerike kommune.

  Nettmøtet ble avholdt onsdag 25.august klokken 17.00-18.00.

  På møtet ble det blant annet informert om status for planarbeidene, planlagt fremdrift og medvirkning.

  Møtet foregikk på nett. Link til video-opptaket finner du her

  Presentasjoner fra folkemøtet 25.08.2021 ligger i en samlet presentasjon her: 

  Samlet presentasjon fra folkemøtet 

  Oversikt over hovedaktiviteter i planprosessen er illustrert her:

  Planprosess for Thoresengården med flere

   

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende dette skriftlig til:


  LINK arkitektur AS v/ Ellen Flatøy, e-post: eif@linkarkitektur.no,

  eller per brev til:

  PB 383, sentrum N-0102 Oslo (mrk. Ellen Flatøy)

  med kopi til Ringerike kommune, Reguleringsavdelingen postmottak@ringerike.kommune.no, eller med post til PB 123 Sentrum, 3502 Hønefoss.

   

  Frist for innspill er 12.september 2021.

  Har du spørsmål, kan du ta kontakt med LINK arkitektur v/ Ellen Flatøy på tlf 97171243 eller på e-post: eif@linkarkitektur.no.

  Vedlegg

  1. Planinitiativet
  2. Referat fra oppstartsmøte 06.05.2021
  3. Referat fra grunneiermøte 21.09.2020
  4. Presentasjon på grunneiermøte 21.09.2020
  5. Presentasjon av hensynssone kulturmiljø

   

  Siste endret: 27.08.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?