Innhold

  482 Kvernbergbakken

  Hensikten med planen er å legge til rette for blokkbebyggelse. Frist for å komme med innspill er 21. desember 2021.

  Beskrivelse

  Hønengata 40-44 AS varsler om oppstart av planarbeid for 482 Detaljregulering for Kvernbergbakken. gnr./bnr. 38/25, 44/19, 44/98, 38,62 og deler av gnr./bnr. 37/28, 37/29 og 44/13, i Ringerike kommune. Eiendommene 44/12, 1035/1 og 38/60 er berørt av planavgrensningen. Planområdet er ca. 12,8 daa og ligger sør i Hønefoss.


  Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse, i form av blokker, totalt ca. 30-40 boenheter fordelt på tre blokker. Adkomst vil skje med avkjøring fra Osloveien og via Arnegårdsbakken. Forslagsstiller for planarbeidet er Hønengata 40-44 AS, og fagkyndig plankonsulent er MjøsPlan AS.


  Planarbeidet er i tråd med gjeldende kommuneplan og planen utløser ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift.


  Varsel om oppstart skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

  Kart

  Planavgrensning, Kvernbergbakken

  Se planavgrensning i kommunens kartløsning

   

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende dette skriftlig til:

  MjøsPlan AS v/Ida Marie Weigård, Postboks 6, 2391 Moelv

  med kopi til Ringerike kommune PB 123 Sentrum, 3502 Hønefoss,

  eller på epost til ida@mjosplan.no, med kopi til postmottak@ringerike.kommune.no.

   

  Merk innspillet med 482 Kvernbergbakken.

  Frist for å komme med innspill er 21. desember 2021.

  Saksdokumenter

  1. Planinitiativ

  2. Referat fra oppstartsmøte

  Siste endret: 22.12.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?